Oversikt over opplæringskontor

OK Barents

Hammerfest: Sjøgata 9, Hammerfest

E-post: tor@okbarents.no

E-post: eva@okbarents.no

Alta:Markveien 38a

E-post: monica@okbarents.no

www.okbarents.no

Opplæringskontoret for fiskerifag i Troms

Mefjordvegen 1530, 9386 Senjahopen Tlf : 970 67 018

post@okfisktroms.no

www.okfisktroms.no/

Opplæringskontoret for Nordre Nordland

Rådhusgt. 20, 8400 SORTLAND Tlf: 969 01 959

post@oknn.no

http://www.oknn.no/

Opplæringskontoret for fiskerifag i Midtre Nordland

Kunnskapssenteret i Gildeskål, 8140 Inndyr   Tlf: 75756300 / Faks: 75757676

kig@kig.no

www.kig.no

Tverrfaglig opplæringskontor for Ytre Helgeland

Pb 467,  8801 Sandnessjøen  Tlf: 75075798

post@toyh.no 

www.toyh.no

Sør-Helgeland Opplæringskontor, Shok

Postboks 123, 8901 Brønnøysund Tlf: 90 73 60 43 / 92 65 59 10

Besøksadresse: Skole Gata 12, Brønnøysund

Kontaktperson: Alf Einar Graven

post@shok.no

Opplæringskontoret for fiskerifag i Nord-Trøndelag

Postboks 339, 7901 Rørvik   Tlf: 74391490 /   91575330

ofnt@online.no

www.ofnt.no

Opplæringskontoret i Sør-Fosen

Postboks 75, 7261 Sistranda  Tlf: 915 13 756 Faks: 73195125

liv.randi.thorso@oksf.no

www.oksf.no

Marint Kompetansesenter

Nedre Strandgt.4, 6004 Ålesund Tlf: 70102790

post@marint.no

www.marint.no

Opplæringskontoret for fiskeri- og havbruksfag i Sogn og Fjordane

Postboks 89, 6707 Raudeberg Tlf: 57852232 / Faks: 57852233

post@okfh.no

www.okfh.no

Opplæringskontoret i Austevoll

5384 Torangsvåg

post@okaustevoll.no

www.okaustevoll.no

Opplæringskontoret for fiskerifagene i Hordaland

Postboks 1438 Oasen5828 Bergen   Tlf: 977 24 055

samuelsen@sjomat.no

www.oksjomat.no

 

Fiskerifaglig Opplæringskontor for Rogaland og Skagerak-kysten BA

Postboks 16, 4161 Finnøy  Tlf: 51714509 / Faks: 51714501

kristin@ffor.no

http://ffor.no/

Opplæringskontoret for Mekaniske fag og Elektrofag Bømlo

Autogården, Austbøvegen 11, 5420 Rubbestadneset

Tlf.: 99119010
paul@omebomlo.com

www.omebomlo.com