Hvem er vi?

Sett Sjøbein er et nasjonalt samarbeid for å sikre rekruttering og kompetanse til sjømatnæringen, innenfor havbruk, fiskeri og sjømatforedling – og alle ledd i disse næringene.

Sett Sjøbein administreres av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Sett Sjøbein finansieres av NFD og FHF.

Sett Sjøbein har kontor i Ålesund (Røysegata 15, 3.etg) med to ansatte.

Sett Sjøbein tilrettelegger og gjennomfører ulike rekrutterings- og kompetansetiltak i henhold til årlige føringer fra NFD.

Sett Sjøbein sitt arbeid er forankret i næringen gjennom både en Styringsgruppe og en Referansegruppe med representanter fra fylke, utdanning, opplæringskontor og organisasjoner.

Sett Sjøbein deltar på messer og konferanser/møter for å synliggjøre sjømatnæringens kompetansebehov og for å bidra til kontakt mellom ungdom og næringsliv.

Sett Sjøbein benytter sosiale media som nettside, facebook, youtube, twitter og instagram for å nå ut til våre målgrupper i tillegg til pressemeldinger og artikler til fagblad og aviser.

Sett Sjøbein har et begrenset utvalg profileringsmateriell som distribueres til interessentene til benyttelse under messer og møter med ungdom, herunder: messevegger/rollups, brosjyre, fiskerefleks.

Sett_Sjøbein_Årsrapport_2017