Vakthavende maskinist /1.-maskinist

Maskinisten er nestkommanderende for driften og vedlikeholdet av maskineriet ombord.

1.-maskinisten har stort sett de samme arbeidsoppgavene ombord som en maskinsjef, med reparasjoner og vedlikehold av maskineriet og annet teknisk utstyr. Det vanlige er at en arbeider som maskinist i en periode, for å få nok erfaring til å kunne ta over det fulle ansvaret som maskinsjef.

Fiskerinæringen er en global næring, og utviklingen innenfor dette området går fort framover. Maskinister er alltid populære, fordi de er uvurderlige om bord i en stor båt. Båter med fremdriftsmaskineri over 750 kW må ha sertifisert maskinist om bord. Det blir flere store båter, og det øker behovet for sertifiserte maskinister. For å løse inn sertifikat, vil det kreve fartstid på den type båt som du vil være maskinsjef på. Regelen er at desto større båten er, desto lengre fartstid trenger du.

Utdanning:

Fagbrev som motormann pluss to år ved maritim teknisk fagskole på skipsteknisk linje.

Treårig allmennfaglig retning på videregående skole og deretter treårig maritim høyskole, linje for marinteknisk drift.