Styrmann

Styrmannen, også på noen fartøytyper kalt bestmann, er stedfortreder for skipperen og er nestkommanderende på båten.

Styrmannen må derfor kunne alt som skipperen kan, og ha samme utdannelse. En slik jobb vil naturligvis variere veldig, avhengig av hvilke fartøy man er på, men man har uansett ansvaret for skipets kart og navigasjonsinstrumenter. Styrmannen har et særlig ansvar for arbeidet og sikkerheten på dekk. I havn bistår styrmannen skipperen ved lasting og lossing.

For å bli styrmann trenger du de samme kvalifikasjonene som en skipper. Å være styrmann er en naturlig inngangsport til å bli skipper.

Utdanning:

Fagbrev i fiske- og fangstfaget, eller fagbrev som matros, pluss to år ved maritim teknisk fagskole på nautisk linje.

Treårig studieforberedende retning på videregående skole og deretter treårig maritim høyskole, linje for nautikk.