Skipper

Skipperen er øverste sjef ombord. Han må kunne navigere, bruke høyteknologisk fiskeletingsutstyr og ha god peiling på økonomi og ledelse.

En skipper må naturligvis også kjenne havet og fiskens mønster for å få gode fangster. Skipperen har også ansvaret for sikkerheten og arbeidsmiljøet ombord. Det er derfor viktig at han har bred og variert erfaring fra fiske, slik at han har full oversikt over hvilke arbeidsoperasjoner og utfordringer som finnes på et moderne fiskefartøy.

For å bli skipper må du være effektiv og nøyaktig. Du må kunne samarbeide og samtidig ha lederegenskaper. Som sjef må man kunne ta viktige og gode avgjørelser basert på egen vurderingsevne. Det kreves sertifikater (dekksoffiser klasse 5), og for å løse inn sertifikatene, må du ha fartstid på den type båt som du vil være skipper på. Regelen er at desto større båten er, desto lengre fartstid trenger du.

Utdanning:

  • Fagbrev i fiske- og fangstfaget, eller fagbrev som matros, pluss to år ved maritim teknisk fagskole på nautisk linje.
  • Treårig studieforberedende retning på videregående skole og deretter treårig maritim høgskole, linje for nautikk.