Sekretær

En sekretær er en person som har en støtterolle i en administrasjon.

Man kan si at de har en slags administratorstilling, og vil være den personen som har oversikt over hva som skjer, og hvem som er hvor. Arbeidsoppgaver for en sekretær kan være alt fra å arrangere møter, reiser og konferanser til å drive saksbehandling, skrive rapporter og referater, foreta bestillinger, godkjenne timelister, svare på telefoner og intern opplæring.

Utdanning:

Utdanning innen økonomiske og administrative fag kan være hensiktsmessig.