Rengjører

En rengjører sørger for at arbeidsplassen tilfredsstiller de hygieniske kravene for produksjon av sjømat.

På alle arbeidsplasser er hygiene og renhold helt essensielt. Det handler ikke bare om at man skal trives på en ”ren og pen” arbeidsplass, men også om lovfestede krav til hygienisk standard på alle plasser der det oppholder seg mennesker. Har arbeidsstedet produksjon av mat, er kravene til renholdet svært strengt.

Dyktige og grundige rengjørere er alltid ettertraktet arbeidskraft uansett hvilken bransje man er i, men kanskje spesielt i fiskerinæringa, der mye av det som foregår handler om den spiselige råvaren fisk.

Utdanning:

Et fagbrev som renholdsoperatør kan gi god kompetanse.