Produktutvikler fiskefôr

Fôrfirmaene produserer fôret som oppdrettsfisken spiser. Vi har ennå mye å lære om hvordan vi skal skape de beste forholdene for oppdrettsfisken vår og om hva den helst bør spise.

Nye arter krever også nytt fôr. Derfor er utvikling av fiskefôr noe som skjer kontinuerlig. En av utfordringene er å nyttiggjøre seg landbruksprodukter i fôret siden tilgangen på marint råstoff til fôr er begrenset.

Produktutviklerne studerer fiskens spisevaner og finner ut hvordan fôret skal settes sammen for å tilfredsstille fiskens behov best mulig. Arbeidet foregår både ute på anlegg og på laboratorium, hvor man analyserer fisk og fiskefôr for å finne ut mer om sammenhengen mellom fiskens helse, smak, utseende og vekst. Deretter blir fôret tilpasset, testet ut og forandret – alt for at fisken skal vokse og trives og bli til sunn mat.

Utdanning:

Både biologer, ernæringsfysiologer, veterinærer, bioingeniører og mange flere yrkesgrupper kan jobbe med utvikling av fiskefôr.

Les også: