Produksjonstekniker / Maskinoperatør

Som produksjonstekniker vil du arbeide med å stille inn, overvåke og vedlikeholde maskiner og utstyr. Du bør i tillegg til tekniske fag ha kunnskaper om ulike råstoffer og produksjonsprosesser, hygiene og renhold, arbeidsmiljø, sikkerhet og kvalitetssikring. Som maskinoperatør vil du for eksempel arbeide med å vedlikeholde og reparere maskiner og utstyr, være operatør for kuldeanlegg, tilpasse eller bygge ut produksjonslinjer og produksjonsmaskiner.

Den teknologiske utviklingen er kommet langt i fiskeindustrien, og maskiner tar i stor grad over tunge og ensidige arbeidsoperasjoner. Det fører til at bedriftene har behov for ansatte med spesialkompetanse innen mekanikk, data og teknologi, i tillegg til kunnskaper innen næringsmiddelproduksjon.

Som produksjonstekniker vil du arbeide med å stille inn, overvåke og vedlikeholde maskiner og utstyr. Du bør i tillegg til tekniske fag ha kunnskaper om ulike råstoffer og produksjonsprosesser, hygiene og renhold, arbeidsmiljø, sikkerhet og kvalitetssikring.Som maskinoperatør vil du for eksempel arbeide med å vedlikeholde og reparere maskiner og utstyr, være operatør for kuldeanlegg, tilpasse eller bygge ut produksjonslinjer og produksjonsmaskiner.

Utdanning:

For å kunne jobbe som produksjonstekniker eller maskinoperatør trenger du teknisk kompetanse. Hvor mye utdanning du trenger avhenger av størrelsen og type bedrift du ønsker å jobbe i.