Produksjonsmedarbeider på fiskefartøy

En produksjonsmedarbeider har status som fisker, men arbeidet går hovedsaklig ut på videreforedling av fangsten.

Dette foregår på større fartøy med ombordproduksjon, det vil si hvor fisken blir foredlet om bord. Det er omtrent 40 norske fartøy med ombordproduksjon i Norge, og dyktige produksjonsarbeidere er viktig og populær arbeidskraft.

Utdanning:

Det kreves ingen spesiell utdanning, men relevant fagbrev vil være en fordel. Det mest hensiktsmessige er Fagbrev i Sjømatproduksjon, i tillegg til at du må ta sikkerhetskurs. Men fagbrev i Fiske og fangst kan også være aktuelt.