Organisasjonsmedarbeider

En medarbeider i en interesseorganisasjon kan jobbe med forskning og utvikling, arbeidsmiljø, sikkerhet, kompetanseutvikling, kvalitetssikring, data, omdømmearbeid og mye mer.

Interesseorganisasjoner jobber for å sikre medlemmenes interesser gjennom å påvirke politisk rammeverk, skape et forum for medlemmene og bidra med kompetanse overfor medlemmer og myndigheter.

De mest kjente organisasjonene i fiskeri- og havbruksnæringa er kanskje Norges fiskarlag, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Norske sjømatbedrifters landsforening. Disse jobber blant annet med handelspolitiske betingelser, ressursfordeling, marked, helse- miljø, sikkerhet og kompetansespørsmål på vegne av medlemmene. Organisasjonene skal først og fremst ivareta medlemmenes interesser og trenger derfor ansatte som har erfaring fra, og god kjennskap til, fiskerinæringen.

Utdanning:

Høyere utdannelse kan være hensiktsmessig.

Les også: