Miljø- og kvalitetssjef

Miljø- og kvalitetssjef er en type stilling det fremover vil komme flere av.

Vi stiller stadig større krav til maten vi spiser, at den skal være sunn og bra og at den skal være produsert under ordentlige forhold. Derfor er kravene til sporbarhet, miljømerking og dokumentasjon både på bedriftene og det produktet de leverer blitt mye strengere.

En som selger torsk eller laks fra et oppdrettsanlegg må vite og kunne dokumentere hva som har skjedd med fisken fra klekking av egget til fisken er ferdig produsert for kunden. Det vil si hvilket miljø den er vokst opp i, hvilket fôr som er brukt, hvilke vaksinasjoner den har fått og lignende.

Utdanning:

Folk med bakgrunn innen miljøfag, naturforvaltningsfag og ulike biologiske emner vil passe bra til å jobbe som miljø- og kvalitetssjef. I tillegg vil det bli behov for mennesker som er gode på informasjon og dokumentasjon.