Mellomleder

Som mellomleder i sjømatnæringa kan du jobbe med kvalitetskontroll av råstoff og produkter, maskiner, teknologi og data, fiskeressurser og ulike råstofftyper, produktutvikling, ulike produksjonsprosesser for sjømat, produksjonsstyring og produksjonsovervåkning, hygiene og renhold, arbeidsmiljø og sikkerhet, økonomi og ledelse.

Den teknologiske utviklingen innen fiskeindustrien er kommet langt, og kundene setter strenge krav til kvaliteten på råstoff og produkt. Dette gjør at det kreves gode rutiner og dyktige mellomledere og kvalitetsledere til å lede og motivere arbeiderne og styre produksjonen.

Som mellomleder vil du ha mange og interessante arbeidsoppgaver og vil jobbe med; kvalitetskontroll av råstoff og produkter, maskiner, teknologi og data, fiskeressurser og ulike råstofftyper, produktutvikling, ulike produksjonsprosesser for sjømat, produksjonsstyring og produksjonsovervåkning, hygiene og renhold, arbeidsmiljø og sikkerhet, økonomi og ledelse.

Utdanning:

For å bli mellomleder er det ofte et behov for, og krav til, høyere utdanning. Erfaring er viktig, fordi en har så mange ulike ansvarsområder.

Les også: