Medarbeider i fiskeriforvaltningen

Forvaltning handler om å styre etter gjeldende lover og politikk og fordele penger. Forvaltninga har også ansvar for å komme med faglige innspill om konsekvensen av lover eller politikk. I tillegg er forskning, kompetanseutvikling og handelspolitikk viktige områder.

I fiskeriforvaltninga er ressursforvaltning viktig, det vil si å bestemme kvoter og dele ut oppdrettskonsesjoner. Fiskeriforvaltninga består av Fiskeridepartementet og underliggende etater. Det finnes mange ulike arbeidsoppgaver innenfor forvaltninga, og som medarbeider i forvaltninga kan du delta i internasjonale forhandlinger, påvirke viktige beslutninger, løse problemer og finne ut av ting, være med å forme regelverket og mye mer.

Utdanning:

For å bli ansatt i fiskeriforvaltninga trenger du høyere utdanning. Forvaltninga ansetter folk med svært forskjellig bakgrunn, blant annet jurister, økonomer, marinbiologer, fiskehelsebiologer, biologer, veterinærer og folk med humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Det er en stor fordel å kjenne til fiskerinæringa.