Matros

Matrosen har en viktig rolle om bord på skipene i transporttjenesten langs kysten og i nærområdene. Som matros jobber du som fagarbeider i dekksavdelingen.

Hovedoppgavene er vedlikehold, vakttjeneste og laste- og losseoperasjoner. Utvikling og bredere satsing på forskning gjør at matrosfaget hele tiden er i utvikling. Du kan stige i gradene til å bli arbeidsleder eller kranfører. Matrosfaget er også grunnlaget for rekruttering til dekksoffiser og gjør at du kan ta videreutdanning til styrmann eller skipper, for eksempel.

Utdanning:

Det er to veier til å bli utdannet matros:

Etter 10-årig grunnskole søker du Vg1, linje for Teknikk og Industriell Produksjon (TIP) eller Elektrofag. På Vg2 velger du Maritime fag. Deretter er det to år som lærling, før du kan ta fagbrevet.