Maskinist/Maskinsjef

Maskinistene har ansvar for drift, reparasjon, overhaling og vedlikehold av maskineri og tekniske systemer på et fartøy, herunder sikkerhetsansvaret i maskinrommet. På moderne fartøy er det er mye teknisk utstyr som skal vedlikeholdes. Teknisk vedlikehold på dekk kan også være blant maskinistens arbeidsoppgaver

Maskinistene jobber i skipets hjerte, maskinrommet, og har ansvaret for drift, reparasjoner og vedlikehold der, samt alle andre tekniske installasjoner om bord. Etter hvert har større båter mange ulike maskiner som utfører ulike arbeidsoppgaver.

Maskinsjefen har ofte hovedansvar for arbeidet og sikkerheten i maskinrommet, også under arbeid med annet maskinelt utstyr ombord. Det er derfor viktig at maskinsjefen har god erfaring og solid opplæring, slik at han har best mulig forståelse for hvilke arbeidsoperasjoner, utfordringer og teknisk utstyr som finnes på moderne fiskefartøy. Fiskerinæringen er en global næring, og utviklingen innenfor dette området går fort framover.

Maskinister er alltid populære, fordi de er uvurderlige om bord i en stor båt. Båter med fremdriftsmaskineri over 750 kW må ha sertifisert maskinist om bord. Det blir flere store båter, og det øker behovet for sertifiserte maskinister. For å løse inn sertifikat, vil det kreve fartstid på den type båt som du vil være maskinsjef på. Regelen er at desto større båten er, desto lengre fartstid trenger du.

Det er to utdanningsveier for å bli maskinist. Den ene er: Fagbrev som motormann pluss to år ved maritim teknisk fagskole på skipsteknisk linje. Mens den andre er tre år med studiespesialisering på videregående skole og deretter treårig maritim høgskole, linje for marinteknisk drift.

Via videregående skole:

Utdanningsløpet i videregående opplæring er fireårig, hvorav to består av opplæring i bedrift:

  • Videregående trinn 1 (Vg1): elektrofag eller teknikk og industriell produksjon
  • Videregående trinn 2 (Vg2): maritime fag
  • To års opplæring i bedrift: motormannfaget

Deretter må du ta en toårig grad i skipsteknisk drift ved en teknisk fagskole.
Du må ta nødvendige sertifikater for å bli maskinist klasse 4 (2.maskinist) og klasse M2 (1.maskinist).

Det er også mulig å ta teknisk fagskole etter fagbrev i Sjøforsvaret. Sjøforsvaret tilbyr også maskinistutdanning.

Høgskoleutdanning
Høgskolen i Buskerud og Vestfold er den eneste som tilbyr høgskole- og universitetsutdanning for maskinistutdanning i Norge.

Bachelor i marinteknisk drift

Etter endt høgskoleutdanning, må du reise ut som kadett og ta nødvendige sertifikater for å bli maskinist.