Markedsanalytiker

Markedsanalytikerens oppgave er å hjelpe bedriftene med å følge markedsutviklingen tett, slik at de får solgt fisken med så bra fortjeneste som mulig. Markedsanalytikeren må studere ulike trender, så bedriften kan være i forkant med nye produkter både på det nasjonale og det internasjonale markedet.

Fiskeri- og havbruksnæringen i Norge eksporterer fisk og fiskeprodukter til mer enn 150 forskjellige land, og det er viktig å ha medarbeidere som kjenner de ulike markedene. Markedsanalytikeren gjennomfører markedsanalyser for å finne ut hva slags fiskeprodukter, mengde og bearbeidingsgrad som er etterspurt i ulike marked. I tillegg er det viktig å kjenne forbruksmønster i forhold til andre matvarer. Norsk fiskeri- og havbruksnæring trenger folk med kompetanse på dette området.

Utdanning:

For å bli markedsanalytiker må du ha høyere utdanning. Høyskoler og universiteter har relevante studier innen økonomi, markedsføring, eksport, fiskerikandidat med mer. Hvis du i tillegg er språkmektig og har god kjennskap til andre kulturer, vil du være en stor ressurs for fiskeri- og havbruksnæringa.