Marinbiolog

Havet er fullt av spennende organismer og uoppdagede hemmeligheter, og det er fortsatt uendelig mange ting som en trenger å vite mer om. Derfor trenger vi at det forskes på havet hele tiden, og dette er det marinbiologene som gjør.

I Norge er det for eksempel vanlig å dra ut på tokt i Barentshavet eller Nordsjøen for å samle inn prøver av dyr, plankton, vannmasser og bunnsedimenter. Når biologene kommer hjem, analyserer de prøvene sine og rapporterer hva de har funnet ut.

Marinbiologer kan jobbe med forurensing, havstrømmer, mulige effekter av global oppvarming, marine pattedyr, introduserte arter, genetisk kartlegging, radiomerking av ulike arter og beregning av hvor mye torsk, sild og andre arter som svømmer rundt i våre havområder. Noen jobber for havbruksnæringa med å finne passende steder for oppdrettsanlegg eller bedre forholdene for fisken. Andre marinbiologer jobber med forvaltning, undervisning eller hvalsafariguiding. Som du forstår så kan du som marinbiolog jobbe med masse forskjellig, og kan stort sett velge og vrake i jobber innenfor fiskeri og havbruk når du er ferdig utdannet.

Utdanning:

Du må ta en mastergrad for å bli marinbiolog.

Les også: