Logistikk og lagerstyring

Det å beregne hvor stort lager en bedrift bør ha er krevende og spennende. Du må ta hensyn til råstofftilgang og produksjon på den ene siden og markedet på den andre.

Det er dyrt å ha for stort lager, men bedriften må ha nok varer på lager til å tilfredsstille kundenes behov. Hvis det dreier seg om fersk fisk, må naturligvis fisken håndteres på en god måte og sendes til kunden så snart som mulig. Logistiske løsninger har to hovedoppgaver, de skal sikre driften og de skal selge/få produktet ut til kunden. Dette skal skje på en billigst og mest mulig effektiv måte.

Her får du blant annet ansvar for innkjøpsavtaler, planlegging av innkjøp som inngår i produksjonen, kontakt med leverandører, koordinering med salgsavdelingen, transportrutiner og lignende. Hvis du skal jobbe med logistikk og lagerstyring så forventes det at du har kunnskap innen logistikk, lagerstyring og IKT.

Utdanning:

Det er flere utdanningstilbud som dekker denne kompetansen, blant annet fiskerifag og økonomi- og administrasjonsfag.