Kvalitetsleder

Kvalitetslederen er den personen som har ansvar for at ting er i tipp topp stand på anlegget, enten det er et oppdrettsanlegg eller i fiskeindustrianlegg.

Han har ansvaret for at de øvrige ansatte følger rutinene. På et oppdrettsanlegg har han ansvaret for å kontrollere at fisken er frisk, at den får det beste fôret og at fiskekjøttet har riktig konsistens og farge.

En kvalitetsleder jobber også med å lære opp de ansatte ved anlegget i gode hygiene- og produksjonsrutiner, samt sjekke at sikkerhet og arbeidsmiljø er så bra som mulig. Det er mange nasjonale og internasjonale kvalitetsstandarder som skal følges. Man kan ha mange forskjellige arbeidsoppgaver i denne stillingen, det kommer helt an på hvilken bedrift man jobber for og hvilke behov og krav som finnes der.

Utdanning:

Det er ofte både nødvendig, og et krav om, høyere utdanning for å kunne bli kvalitetsleder.