Kvalitetsleder

Som kvalitetsleder i en sjømatbedrift jobber du med utforming og tilrettelegging av produksjonen for å få mennesker og maskiner til å jobbe sikkert og effektivt.

Like viktig er det å dokumentere at fisken som produseres fyller alle kvalitetskravene. For å dokumentere det, tas mange prøver av utstyr og fisk. Kvalitetssjefen analyserer resultatene og holder oversikten og gjennomfører periodiske kvalitetssjekker av fisken.

Det er mange nasjonale og internasjonale kvalitetsstandarder som skal følges. Kvalitetslederen er sterkt involvert i arbeid knyttet til sertifiseringer i forhold til mattrygghet. Sertifisering vil si at bedriften får papirer som forteller at fisken er produsert under gode og hygieniske forhold. Dette vil være nyttig dokumentasjon i møte med kresne kunder i inn- og utland.

En kvalitetsleder jobber også med å lære opp de ansatte ved anlegget i gode hygiene- og produksjonsrutiner, samt sjekke at sikkerhet og arbeidsmiljø er så bra som mulig.

Man kan ha mange forskjellige arbeidsoppgaver i denne stillingen, det kommer helt an på hvilken bedrift man jobber for og hvilke behov og krav som finnes der.

Utfordringene som kvalitetsleder kan variere om du er ansatt i en liten eller i en stor bedrift. I en liten bedrift vil du få prøve deg på et større mangfold av arbeidsoppgaver enn det du vil ha fått muligheten til i en stor bedrift, som å møte kundene direkte. Hvis for eksempel produksjonskapasiteten skal utvides får du være med på planlegging sammen med entreprenører og tilsynsmyndigheter. De har ulike meninger og krav i forhold til teknisk utforming, sikkerhet og kvalitet.

Les også: