Jurist

En jurist har studert lover og regler, og har ofte spesialkunnskap innenfor ett eller flere områder i lovverket. Det finnes mange juridiske problemstillinger som er relevante for fiskerinæringa.

Næringa trenger blant annet jurister som er spesialister på eksport og tollavgifter. Den trenger også jurister som er gode på selskaps- og avtalerett, eller spørsmål som har med fiskerilovgivning og -reguleringer.

For en så viktig fiskerinasjon som Norge, trengs det skarpskodde jurister som kan fronte Norges interesser på den internasjonale arenaen. Det juridiske regelverket for hvordan vi forvalter havområdene våre, er nemlig svært komplisert. Det er for eksempel fortsatt havområder i verden som ingen land «eier», og dette kan skape store konflikter og interessemotsetninger.

Utdanning:

Juristutdanning.

Les også: