Internasjonal Fiskeriutsending

Norge er verdens fremste sjømatnasjon, og sjømaten vår er kjent og ettertraktet over hele verden. Fiskeriutsendinger ivaretar norsk sjømatnærings interesser i markedet.

«Norges sjømatråd» jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat. Sjømatrådet skal gjennom sitt arbeid øke verdiene av norske sjømatressurser. Det gjøres ved å jobbe systematisk med markedsinnsikt, markedsutvikling, markedsberedskap og omdømmebygging i utvalgte markeder over hele verden. Sjømatrådet har hovedkontor i Tromsø, og Fiskeriutsendinger i Sverige (Stockholm), UK (London), Tyskland (Hamburg), Frankrike (Paris), Spania (Madrid), Portugal (Lisboa), Italia (Milano), Brasil (Rio de Janeiro), Japan (Tokyo), Singapore (Singapore), Kina (Shanghai) og USA (Boston). I tillegg jobber sjømatrådet kontinuerlig med å identifisere muligheter for norske sjømatprodukter i nye og eksisterende markeder.

Fiskeriutsendingen oppgaver innebærer:

  • å opparbeide god forståelse av dynamikken i handelen med sjømat, og
  • å formidle denne kunnskapen til bransje og myndigheter i Norgeå ivareta en beredskaps- og krisehåndteringsfunksjon i markedet
  • å øke konsumet av norsk sjømat gjennom markedsføring
  • å videreutvikle sjømatnæringens nettverk i markedet

For å bli Fiskeriutsending kreves høyere utdanning og relevant erfaring fra for eksempel kommunikasjon, salg eller markedsføring. Erfaring fra sjømatnæringen og internasjonalt arbeid er en fordel.

Det er mye reisevirksomhet forbundet med en stillingen. Det kreves gode kunnskaper i norsk, tysk og engelsk og Fiskeriutsendinger må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og kunne arbeide selvstendig.