Forsker

Forsker brukes som yrkestittel ved norske universiteter, offentlige og private institutter og høgskoler. En forsker er rett og slett en person som driver med forskning innen et bestemt fagområde. Noen forskere har master eller tilsvarende, andre har PhD/doktorgrad.

Fiskeri- og havbruksnæringa trenger forskning innen mange ulike fagområder; naturvitenskapelige fag, humanistiske fag og samfunnsvitenskapelige fag. For den som er nysgjerrig og liker å gå i dybden innenfor et område, vil forsker være et godt yrkesvalg. Fiskeri- og havbruksnæringa har i løpet av de siste 30 årene gjennomgått en utvikling fra små enheter med enkel organisering og lav omsetning, til stadig større bedrifter som omsetter store kvanta og har en svært sammensatt organisering. Produksjon og utstyr er automatisert og høyteknologisk. Produktutvikling har blitt stadig viktigere og havbruksnæringa jobber med å oppdrette nye typer fisk. Fiskerier og havbruk er gjennomregulerte, og forvaltningen er avhengig av kunnskap. Dette har ført til økende etterspørsel etter forskning.

Tidligere var forskning for fiskeri- og havbruksnæringa stort sett finansiert av staten. I dag betaler mange av de store selskapene innenfor næringa selv for forskning som de trenger. De fleste forskere arbeider på høgskoler, universiteter og for offentlige eller frittstående forskningsinstitusjoner. For høgskolenes og universitetenes del drives forskningen i kombinasjon med undervisning.

Utdanning:

Utdanningsveien avhenger av hvilket fagområde man ønsker å forske på. Men forskere er som oftest høyere utdannet, både med master og doktorgrad.

Les også: