Fiskeridirektør

Fiskeridirektøren er øverste leder for Fiskeridirektoratet. Hovedoppgaven er å lede og samordne den daglige virksomheten, utvikle organisasjonen og å arbeide målrettet for å effektivisere virksomheten. Stillingen er sentral i norsk fiskeri- og havbruksforvaltning og i utviklingen av norsk sjømatnæring.

Fiskeridirektoratet er en offentlig etat underlagt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og er rådgivende og utøvende organ for NFD innen fiskeri- og havbruksforvaltning. Fiskeridirektoratet samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 460 ansatte. Rundt 260 av disse ved region- og fiskerikontor langs kysten og resten ved hovedkontoret i Bergen.

En Fiskeridirektør har høyrere relevant utdanning, betydelig ledererfaring fra større organisasjoner, kjennskap til offentlig forvaltning og forstår og kan operere i tråd med politiske prosesser. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk er en forutsetning.

Les også: