Fisker

En fiskers arbeid går i hovedsak ut på drift og vedlikehold av fiskeredskap og håndtering av fangsten.

I Norge har vi en variert fiskeflåte fra små enmannsbåter til store fabrikkskip med produksjon ombord. Det er også mange ulike redskapstyper som blir benyttet i norsk fiske.

Arbeidsoppgavene til en fisker er derfor svært varierte ut fra hvilke redskapstyper fartøyet benytter og hvor stort fartøyet er. I de fleste tilfeller vil en fisker ombord på et mindre fartøy ha kortere turer enn på større fartøy. Felles for alle fartøy er at det i stor grad er et praktisk yrke selv om mange fiskefartøy har avansert teknologi som gjør arbeidet mye lettere i dag enn tidligere. Uavhengig av fartøyets størrelse og driftsform utføres fiskeryrket i nærkontakt med naturen og på naturens premisser.

Det er viktig for en fisker å ha god kunnskap om hva som skjer i havet med tanke på vær og vind, strømforhold, temperatur og fiskens vandringer. Mange som etablerer seg med egen båt begynner som mannskap på en annen båt.

Utdanning:

Etter 10-årig grunnskole tar du Vg1 Naturbruk, deretter velger du Vg2 Fiske og Fangst. Etter to år som lærling kan du ta fagbrev som fisker. Dersom du er voksen og har jobbet med fiskeri i minimum 60 mnd., kan du ta fagbrev som praksiskandidat.

Fagbrevet kvalifiserer også til opptak ved en teknisk fagskole, slik at dersom du ønsker å ta mer utdanning og bli skipper eller styrmann, så er det mulig. I tillegg kan du ved Høgskolen i Ålesund gå Y-veien (det vil si med fagbrev) til bachelor nautikk eller biomarin innovasjon.

En annen mulighet er å ta påbygging til generell studiekompetanse Vg3, og få studiekompetanse. Da er du kvalifisert til høyere utdanning både på universitet og høyskoler.

Les også: