Fiskehelsebiolog / Veterinær

Fiskehelsebiologer er en slags fiskelege, med samme oppgaver som veterinærer har overfor landdyr.

De forebygger, påviser og behandler sykdom for å øke produksjonen og redusere dødeligheten ved oppdrettsanlegg. Store verdier står på spill hvis fisken blir syk, så fiskehelsebiologer har innflytelse på produksjon og miljø. Fiskehelsebiologer må også passe på at lover og regelverk om hygiene, dyrevelferd og veterinærkontroller blir fulgt. De må rapportere til myndighetene om dette. Nøyaktighet og kommunikasjonsevner er viktig. Siden fiskehelsebiologer er eksperter på fiskens biokjemi, kan de også jobbe med ernæring, fiskeforedling, forske på sykdommer og parasitter, lage vaksiner og andre typer medisin for fisk eller jobbe i forvaltningen.

Utdanning:

Det er mangel på kvalifiserte fiskehelsebiologer, siden de trengs i mange ulike jobber. Ved universitetene i Bergen og Tromsø kan du ta master i fiskehelse, for så å søke autorisasjon som fiskehelsebiolog. Man kan også studere veterinærmedisin ved Norges Veterinær Høyskole i Oslo, og velge spesialisering i akvamedisin (fiskehelse og fiskesykdommer).