Fagarbeider sjømatproduksjon

Som fagarbeider vil du arbeide med produksjon av ulike fiskeprodukter, enten på fabrikk eller ombord i et større fartøy.  Med kunder som setter strenge krav til kvalitet på råstoff og produkt kreves det dyktige medarbeidere i alle ledd av produksjonen. I en industribedrift er fagarbeideren spesielt viktig for å sikre god kvalitet på produktet og […]

Som fagarbeider vil du arbeide med produksjon av ulike fiskeprodukter, enten på fabrikk eller ombord i et større fartøy.  Med kunder som setter strenge krav til kvalitet på råstoff og produkt kreves det dyktige medarbeidere i alle ledd av produksjonen. I en industribedrift er fagarbeideren spesielt viktig for å sikre god kvalitet på produktet og sikkerhet for de ansatte, og må ha god kunnskap om råstoff, produksjon, hygiene, kvalitet, utstyr og teknologi. Den teknologiske utviklingen er iøynefallende i fiskeindustrien.

Utdanning:

For å bli fagarbeider i fiskeindustrien anbefaler vi å ta fagbrev i sjømatproduksjon eller sjømathandlerfaget. Fiskeforedling er imidlertid sterkt automatisert, så alle former for tekniske fagbrev er aktuelle. Ansatte med fagbrev får ofte ansvar for internopplæring av nyansatte.