Fagarbeider akvakultur

En fagarbeider i akvakultur går også under navnet røkter. Røkteren har tilsyn med oppdrettsanlegget, eller enkelte lokaliteter, og har ansvar for daglig stell av fisken og vedlikehold av oppdrettsanlegget.

Det vil for eksempel si ansvar for fôring, måling og veiing av fisken, overvåking av miljøet i kar og merder, skiftning av kar og merder, vaksinering, rengjøring av anlegget, avlusing, vedlikehold av teknisk utstyr, registrering av biomasse i anlegget og fordelingen av fisk mellom forskjellige kar og merder. I en liten bedrift vil røkteren ofte ha samme kompetanse som en mellomleder i en større bedrift. Det er svært viktig at røkteren har et bevisst forhold til kvalitet og er opptatt av at oppdrettsfisken har så bra oppvekstforhold som overhodet mulig.

Utdanning:

For å bli fagarbeider i akvakultur er det best å ta fagbrev i akvakultur. Ansatte med fagbrev får ofte ansvar for internopplæring av nyansatte.

Vil du vite hvordan det er å være lærling i Akvakultur, møt Kine: