Fabrikksjef

En fabrikksjef/produksjonsleder har det øverste ansvaret for å lede videreforedlingen av sjømat i fabrikken.

Fabrikksjefen skal styre produksjonen, og har også et spesielt ansvar for arbeidsmiljø og sikkerhet i fabrikken. Fabrikker som produserer sjømat finnes både på moderne fabrikkskip og på landanlegg. Mye av fabrikksjefens arbeid er tilknyttet kvalitetssikring av fisken og alle prosesser den skal gjennom under produksjonen. Dette er en svært ansvarsfull stilling som er forbeholdt folk med lang erfaring.

Utdanning:

Det er ingen formelle utdanningskrav, men fagbrev, teknisk fagskole eller maritim høyskole gir nyttig kunnskap. Også høyskole- og universitetsutdanninger innen økonomi, biologi, tekniske fag, osv. kan være aktuelle.