Eksportsjef

Over 90 % av produktene innenfor norsk sjømatnæring, selges til utlandet, derfor er det alltid behov for dyktige eksportmedarbeidere.

Som eksportsjef kan arbeidsoppgavene være å holde kontakten med kundene, innhente informasjon, inngå avtaler, sjekke om kunden er i stand til å betale for seg, lage kjøpsavtale, organisere transport og avtale leveringstidspunkt, følge opp varene fra utsendelse til mottak, delta på salgsmesser og reise rundt i forbindelse med oppfølging av kunder eller etablering av nye kundeforhold. Eksportsjefen har også ansvar for budsjetter og for å legge opp markedsføring i ulike områder. Eksportsjefen må ha god kjennskap til næringa og til markedene. Kontaktskapende personer med språkkunnskaper vil være egnet.

Utdanning:

Utdanning med fokus på økonomi og markedsføring, samt språk kan være hensiktsmessig.