Driftsleder

Å være driftsleder på et oppdretts – eller villfiskanlegg er en ettertraktet jobb med mye ansvar.

En må kunne holde oversikten over hva som skjer på flere steder samtidig, ha god utdannelse og bred erfaring fra bransjen. Gode driftsledere er ettertraktede folk, og de har ansvar for store verdier.

Driftslederen må kunne jobbe systematisk og ha solid kunnskap om fiskens ve og vel, slik at den blir ivaretatt på riktig måte. En må kunne sin ABC om vann, fysikk og teknologi. En må i tillegg kjenne til økonomi og administrasjon og være en god leder for resten av de ansatte ved anlegget.

Utdanning:

De varierte ansvarsområdene gjør at det kreves bred erfaring fra næringa. Av utdanning bør en minimum ha fagbrev i akvakultur. Teknisk fagskole gir gode kvalifikasjoner. Ulike høgskolestudier som kombinerer havbruk med økonomi og teknologi gir meget gode kvalifikasjoner. Også andre utdanninger ved universitet og høgskole kan øke kvalifikasjonene dine, for eksempel, økonomi, biologi eller tekniske fag.

Les også: