Controller / Økonom

Hovedoppgaven til en Controller /Økonom er som regel å styre økonomien i en bedrift.

Det kan være mange andre oppgaver i jobben også, det er helt avhengig av bedriften og hvordan den er organisert. Det mest vanlige er å sette opp budsjetter, prognoser og lønnsomhetsanalyser, følge opp kunder, følge med regnskap og pengebruk og få på plass finansiering. Viktige oppgaver i eksportrettede bedrifter er å forsikre bedriften mot uheldige valutasvingninger. I noen bedrifter har økonomen også ansvaret for IT-driften.

Økonomer har blitt stadig mer etterspurt, etter som større bedrifter har tatt over for små familiebedrifter og mer penger er i omløp. Større bedrifter har behov for folk som kan finans. Bedriftene benytter seg av vanlige finansielle instrumenter og plasseringer. Disse skal forsøke å minske risiko eller øke fortjeneste. På grunn av at så mye fisk eksporteres blir valutakurser viktig. En kan for eksempel forsikre seg mot svingninger i valutakurser, eller tvert om satse på gunstige valutasvingninger ved å ta opp lån i utenlandsk valuta.

Utdanning:

For å bli økonom må du ta høyere utdanning i økonomi. Det går også an å kombinere fiskeristudier med økonomi ved Norges fiskerihøgskole, Norges handelshøyskole og Høgskolen i Bodø.