Bas /Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk og har hovedansvar for at fisket foregår så effektivt som mulig, og at fangstredskapene ombord på en tråler eller et notfartøy er i topp stand til en hver tid.

På enkelte notfartøy har basen i tillegg ansvar for selve notkastingen. I samarbeid med skipperen skal basen finne fisken og sette nota riktig i forhold til strømforhold og fiskens bevegelser. Dette er en spennende operasjon hvor marginene mellom suksess og fiasko er svært små.

En bas/nettmann har en viktig jobb med mye ansvar, derfor blir jobben som regel tildelt noen med god kjennskap og erfaring til fiskeryrket. Dyktige baser og nettmenn er svært ettertraktet og får svært godt betalte jobber.

Utdanning:

Det er i dag ingen formelle krav om fagbrev for å kunne arbeide som bas eller nettmann. Men om du tar videregående skole i form av Naturbruk Vg1 og Fiske og Fangst Vg2, kan du ta fagbrev som fisker. Dette vil gi deg en viktig ballast med fiskerifaglig kunnskap som gjør deg bedre rustet til et yrke ombord på fiskefartøy. Et fagbrev i Fiske- og fangstfaget gjør også at du er kvalifisert til å ta høyere utdanning på en teknisk fagskole eller høyskoler med åpning for y-veikandidater, dersom du etter hvert ønsker å bli skipper eller styrmann.

Les også: