Veterinærmedisin

Det veterinærmedisinske studiet er en profesjonsutdanning som fører frem til graden cand.med.vet. og autorisasjon som veterinær.

Du får ferdigheter innen veterinærmedisin og kan arbeide for en bedre dyrehelse og dyrevelferd, samt en tryggere folkehelse. Du kan identifisere, formulere og løse komplekse veterinærmedisinske problemstillinger og bidra i forskning. Du blir dreven i kommunikasjon på en forståelig, effektiv og respektfull måte med alle samarbeidspartnere. Veterinærer har en nøkkelrolle i å sikre at maten vi spiser ikke er helseskadelig.

 

Det siste året kan studentene innen visse rammer velge mellom fem differensieringsretninger: Mattrygghet og produksjonsdyrmedisin, Akvamedisin, Hestemedisin, Smådyrmedisin og Prosjektrelatert retning.

 

Jobbmuligheter:

  • Ca. halvparten av autoriserte veterinærer jobber med det vi tenker på som tradisjonelt veterinærarbeid, nemlig privat praksis innen sports-og familiedyrmedisin eller produksjonsdyrmedisin.
  • Mattilsynet sysselsetter mange veterinærer. Oppgavene er varierte og spenner fra kontroll med produksjon og omsetting av næringsmidler til å arbeide for bedre dyrehelse og dyrevelferd.
  • Veterinærene har også viktige oppgaver innen forebygging og behandling av sykdommer hos oppdrettsfisk.
  • Noen veterinærer arbeider ved Norges veterinærhøgskole og andre undervisnings- og forskningsinstitusjoner som forskere og undervisere.
  • Andre arbeider med rådgivning og forebyggende helsearbeid, noen driver med diagnostisk arbeid på laboratorier og noen er ansatt i ulike private virksomheter (f.eks. legemiddelfirmaer) og organisasjoner.