Teknikk og industriell produksjon, TIP Vg1

Du lærer produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser, om maskiner, kjøretøy og produksjonsutstyr, om kjemiske prosesser og kjemiteknikk, og om helse, miljø og sikkerhet.

Utdanningsprogrammet leder frem til et yrke innenfor teknisk industri, skipsindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri, i fiskeri og havbruksnæringen, og i oljebransjen. Helse, miljø og trygghet står sentralt i disse yrkene, der det å arbeide etter prosedyrer og tegninger og med registrering og dokumentasjon er svært viktig.

Ønsker du å arbeide med teknikk og mekanikk? Er du interessert i maskiner og kjøretøy? Da kan teknikk og industriell produksjon være noe for deg.

vilbli.no er Fylkene sin informasjonstjeneste for søkere til vidaregåande opplæring, og der finn du detaljert innhold i fagplanene. Fylkesvis oversikt over skoler som tilbyr TIP Vg1:

Finnmark

Troms

Nordland

Nord-Trøndelag

Privat (med rett til statstilskot)

Sør-Trøndelag

Møre og Romsdal

Sogn og Fjordane

Hordaland

Privat (med rett til statstilskot)

Rogaland

Privat (med rett til statstilskot)

Vest-Agder

Privat (med rett til statstilskot)

Aust-Agder

Akershus

Buskerud

Hedmark

Oppland

Telemark

Oslo

Vestfold

Østfold

Privat (med rett til statstilskot)