Styrekompetanse (7,5 studiepoeng)

Et kurs i styrekompetanse er essensielt for å gjøre den beste jobben du kan som styremedlem, enten du er medlem i et styre eller ønsker å ta på deg et styreverv.

Sentralt i kurset er forståelsen for sammenhengen mellom bedriftens overordnede styringsimpulser gitt av eiere og aksjonærer, dets strategiske dimensjon og styringssystem, i tillegg til organisatoriske, ledelsesmessige, juridiske og økonomiske forhold.

Etter kurset vil deltakerne kjenne til de viktigste lovene og reglene som styrer de sentrale selskapsformene. De vil også forstå styrets rolle som beslutnings- og ledelsesorgan og kjenne til sentrale prinsipper for strategisk utvikling, samfunnsansvar, samt økonomi- og risikostyring.

Sjekk studiested for mer informasjon om kurs og tilbydere.