Sikkerhetskurs for fiskere

Det er krav til grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere som driver ervervsmessig fiske, samt krav til repetisjon av opplæringen.

For fiskere er kravene til sikkerhetsopplæring hjemlet i forskrift om sikkerhetsopplæring for fiskere. For fiskere, som driver ervervsmessig fiske, er det krav til minst 40 timers grunnleggende sikkerhetsopplæring.

Krav til oppdatering/repetisjon:

Innen åtte år, men ikke før fem år er gått, skal fiskeren ha gjennomgått et repetisjonskurs på minst 20 timer. Det vil si at fiskere kun kan gjennomføre det repetisjonskurset som er spesifikt utarbeidet for fiskere.

Kurset kan kun tas av skoler og kurssenter som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Les mer om sikkerhetskursene og finn ditt kurssted her: Yrkesfisker.no