Prosessteknikk 2-årig

Utdanningen i Prosessteknikk gir deg en solid, yrkesrettet utdanning på høyere nivå. Etter fullført utdanning vil du ha de kunnskaper, ferdigheter, og den kompetansen som kreves for å lede arbeid med kjemiske og fysikalske prosesser.

Fagskolen i Kristiansund tilbyr en 2-årig, høyere utdanning i Prosessteknikk på fulltid. Det er mulig å velge mellom to retninger på 2.året: «Marin bioprosess og næringsmiddel» eller «Energigass og metallurgi».

Økende internasjonalisering har de siste årene gitt grunnlag for vekst i den norske prosess- og næringsmiddelindustrien. Næringslivet etterspør nå flere fagteknikere til den marine sektoren, olje- og gassindustrien, og næringsmiddelindustrien. Ferdigutdannede studenter er blant annet blitt ansatt hos GC Rieber Oils, Shell, Skretting og Tine.

I studiet brukes blant annet digitale verktøy som AutoCAD til maskinkonstruksjon og projeksjontegninger, og studieplanen inneholder også fag innenfor økonomi og ledelse som vil gi deg et bedre grunnlag for å kunne vurdere bedriftens økonomiske situasjon, markeds- og ledelsesutfordringer, for så å treffe hensiktsmessige og begrunnede valg.

Det formelle opptakskravet til studiet i Prosessteknikk er relevant fagbrev. Man kan også søke om opptak på bakgrunn av minst 5 års relevant praksis. Mer om dette finner du i fagskolens opptakskriterier.