Opplæringsprogram fabrikk og fabrikkledelse

Kurset er beregnet for fabrikksjefer og fabrikkformenn som ønsker påfyll og/eller ønsker å formalisere sin kompetanse, men også fiskere/fabrikkarbeidere med potensiale for å bli mellomleder.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres ved e-læring og tre fysiske samlinger.

Ved fullført og bestått kurs får du Kompetansebevis.

Forkunnskaper

Krav til erfaring/kvalifikasjon fra fiskeri/fabrikkarbeid for å delta i programmet:

  • Erfaring fabrikk minimum 3 år, eller
  • Fagbrev Fiske og Fangst / Sjømatproduksjon + 1 års erfaring fra fabrikk.