Nordisk master i Marin teknikk

Nordisk masterprogram i marin teknikk er et 2-årig program med fem studieretninger:
•Havkonstruksjon og -struktur
•Passasjerskip
•Skipskonstruksjon og design
•Skipsdrift
•Småfartøy

Studieprogrammet er en del av Nordic Five Tech alliance. Første studieår er ved NTNU, mens andre studieår tilbringes ved et samarbeidsuniversitet:
•Havkonstruksjon og -struktur ved NTNU i Trondheim (Norge)
•Passasjerskip ved Aalto University i Helsinki (Finland)
•Skipskonstruksjon og design ved Chalmers University of Technology i Göteborg (Sverige)
•Skipsdrift ved Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby (Danmark)
•Småfartøy ved KTH Royal Institute of Technology i Stockholm (Sverige)

All undervisning på nordisk master i marin teknikk foregår på engelsk.

Første år NTNU- Trondheim,  deretter et studieår ved samarbeidsuniversitet i Helsinki, Gøteborg, Lyngby eller Stockholm