Naturbruk Vg1

Du som søker deg til Naturbruk er glad i natur og friluftsliv, og du ønsker ei utdanning innen fiske og fangst eller oppdrett av fisk og skalldyr (Akvakultur).

Naturbruk gir innføring i en av Norges største og viktigste næringer – sjømatnæringen. Det handler om noe så sentralt som å skaffe trygg og sunn mat gjennom bærekraftig oppdrett og høsting av havets ressurser.

I opplæringa legges stor vekt på praksis gjennom bruk av skolenes egne opplæringsfasiliteter og på praksisutplassering på ulike oppdrettsanlegg og om bord i fiskeflåten.

Målet med utdanninga er å gi grunnleggende kunnskap om marine yrker for jobb om bord eller på land, eller for videre utdanning ved høgskole og universitet. Ved siden av grunnleggende ferdigheter i behandling av båt, fisk og ulike redskaper, kan du få sikkerhetsopplæring, muligheten til å ta dykkesertifikat og bli med på ulike sjøsportaktiviteter.

vilbli.no er Fylkene sin informasjonstjeneste for søkere til vidaregåande opplæring, og der finn du detaljert innhold i fagplanene. En fylkesvis oversikt over skoler som tilbyr Naturbruk Vg1:

Finnmark:

Troms:

OBS! Elever som bor i sør-Troms kan søke på lik linje med elever i Nordland til VG1 naturbruk ved Sortland vgs Kleiva.

Nordland:

Privat (med rett til statstilskot)

Nord-Trøndelag:

Privat (med rett til statstilskot)

Sør-Trøndelag:

Privat (med rett til statstilskot)

Møre og Romsdal:

Sogn og Fjordane:

Hordaland:

Rogaland:

Privat (med rett til statstilskot)

Aust-Agder:

Vest-Agder:

Privat (med rett til statstilskot)

Hedmark:

Oppland:

Oslo:

Privat (med rett til statstilskot)

Telemark:

Vestfold:

Privat (med rett til statstilskot)

Østfold:

Privat (med rett til statstilskot)

Akershus:

Privat (med rett til statstilskot)

Buskerud: