TAF Marin, 4.årig

Du som søker deg til TAF Marin, ønsker å oppnå både fagbrev innen akvakultur og studiekompetanse med realfagsfordypning.

I løpet av fire år får du praktisk og teoretisk opplæring i en av Norges største og viktigste næringer – sjømatnæringen. Du får kombinert skolegang med lærlingetid, og er godt rusta både til videre arbeid i marin sektor og videre utdanning.

 

 

Hordaland

Fusa Videregående skole