Nærings-PH.D (doktorgrad)

En Nærings-ph.d. er et doktorgradsprosjekt i bedrift. Forskningen og doktorgraden gjennomføres av en ansatt, og prosjektet skal ha klar relevans for bedriftens virksomhet. Ordningen er åpen for alle fagområder.

Et løft for virksomheten

Finansiering av doktorgradsutdanning representerer et stort løft for mange virksomheter. Nærings-ph.d. er ingen ny doktorgrad, men skal ivareta næringsrettet langsiktig forskning med samme vitenskapelige kvalitetsnivå som gjelder på ordinær doktorgradsutdanning.
Ordningen med Nærings-ph.d. styrker samspillet mellom bedrifter og forskningsinstitusjoner, bidrar til mer forskning i næringslivet og utdanner forskere med kunnskap som er relevant for bedriften de er ansatt i.

Tre parter nyter godt av ordningen:

  • Bedriften får ny kompetanse og bedre kontakter innenfor akademia.
  • Gradsgivende forskningsinstitusjon får ny næringslivsrelevant kunnskap og bedriftskontakt
  • Kandidaten selv får både doktorgrad og forskningsrelatert arbeidserfaring

Bedrifter som inngår avtale om Nærings-ph.d. får et årlig økonomisktilskudd fra Norges forskningsråd som tilsvarer 50 prosentav stipendiatsatsen i tre år. Det er en forutsetning at kandidaten som ansettes blir tatt opp på et ordinært doktorgradsprogram.
Ordningen kompletterer andre ordninger i Forskningsrådet, og kan være et godt alternativ for bedrifter som ikke har ressurser til å delta i større prosjekter.

Verdt å vite om nærings-ph.d.

Bedriften

  • er søker og mottaker av midler
  • må ha personell og andre ressurser avsatt til egen FoU
  • må ha et forpliktende samarbeid med en gradsgivende institusjon
  • må dokumentere relevans

Les mer om ordningen under fanen «studiested» – der finner du lenke til Forskningsrådet.