Mikrobiologi for sjømatindustrien

Kurset vil være nyttig for personell i sjømatindustrien som har behov for en generell mikrobiologisk forståelse, mer inngående kunnskap om mikrobiologiske næringsmiddelfarer relatert til rød- og hvitfisk, prosesserte eller videreforedlet eventuelt spiseklare fiskeprodukter.

Mikrobiologisk smitte er ikke enkel å forebygge. «Fiendene» er usynlige, tilpasningsdyktige og mange. Effektiv bekjempelse krever spesifikk kunnskap om mikrobiologiske farer relatert til egne prosesser og produkter. Kurset adresserer mikrobiologiske utfordringer i sjømatindustrien og er utarbeidet med bakgrunn i flere forespørsler fra bransjen.

Mål

Økt mikrobiologisk forståelse i sjømatindustrien.

Innhold

  • Vekstvilkår og biofilm
  • Generell mikrobiologi for sjømatindustrienMikrobiologiske kriterier
  • Indikatorbakterier
  • Kvalitetsforringende bakterier
  • Patogene bakterier i sjømatindustrien
  • Prøvetakingsplaner
  • Holdbarhetstesting