Matfag Vg2

Opplæringen i matfag skal utvikle forståelse for sammenhengen mellom råvarer, produksjon, kosthold og ernæring, og gi deg evner til å møte utfordringer innenfor teknologi, håndverk og kundebehandling.

Tilgangen på mat og utviklinga av tilverkings- og oppbevaringsmetodar har lagt grunnlaget for mattradisjonane i Noreg, og har betydd mykje for samfunnsutviklinga. Det blir stadig utvikla nye produktområde. Du vil få bred innsikt i ulike produksjonsprosesser og oppøving av handverksmessige ferdigheter. Programfaga skal også medverke til å møte sterk internasjonal konkurranse og behov for teknisk kyndige og skapande menneske i matbransjane.

Opplæringa skal medverke til personleg vekst og til å utvikle evne til samarbeid, sjølvstende, etisk refleksjon, kreativitet, initiativ, omstilling og problemløysing.

Opplæringa skal leggjast til rette slik at det blir lagt vekt på praktisk arbeid og samarbeid med det lokale næringslivet. Gjennom utvida fagleg kompetanse skal den enkelte få betre grunnlag for å velje vidare utdanning og framtidig yrke.

Etter bestått Matfag Vg2 kan du på Vg3 ta opplæring i bedrift i Sjømathandlerfaget eller Sjømatproduksjon.

vilbli.no er Fylkene sin informasjonstjeneste for søkere til vidaregåande opplæring, og der finn du detaljert innhold i fagplanene. En fylkesvis oversikt over skoler som tilbyr Matfag Vg2 finn du her:

Finnmark

Troms

Nordland

Sør-Trøndelag

Møre og Romsdal

Hordaland

Rogaland

Vest-Agder

Aust-Agder

Akershus

Buskerud

Hedmark

Oppland

Oslo

Telemark

Vestfold

Østfold