Master i Næringsrettet bioteknologi

Bioteknologi innebærer bruk av levende organismer – planteceller, dyreceller og mikroorganismer – og biomolekyler fra disse, for å lage produkter og tjenester. Bioteknologi kan bidra til å løse lokale og globale utfordringer som kan true matproduksjon, helse og miljø.

Bioteknologi kan brukes som et verktøy for å forstå grunnleggende biologiske prosesser,  innen diagnostikk, hygienisk kontroll, til rensing av vann, råmaterialer, ferdige produkter, i forbindelse med produksjonsprosesser og for å håndtere avfall og forurensning.I årene som kommer vil bioteknologi spille en stadig større og viktigere rolle i forhold til hvordan samfunnet utvikler seg.

I dette studiet kan man velge mellom to ulike fordypninger:

  • Eksperimentell bioteknologi
  • Kommersialisering av bioteknologi

Bedrifter og virksomheter i en raskt voksende bioteknologisk industri opplever en økende etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft. Studiet forbereder studentene for arbeid i bioteknologi og farmasøytisk industri og i næringsmiddelindustri. Studenter med en tverrfaglig tilnærming til bioteknologiske problemer er godt egnet til å jobbe i både offentlig og privat forskning, og i utviklingen av laboratorier.