Master i Maritim ledelse

Studiet er for deg som sikter mot lederstillinger i den maritime næringen; en internasjonal næring med globale utfordringer og muligheter.

Norge er blant de største og mest innovative shipping-nasjonene i verden. Den maritime næringen står svært sterkt i Norge og danner basis for høy maritim kompetanse på verdensbasis, samt mulighet for videre innovasjon og styrking av en viktig næring både på sjøen og i landbaserte stillinger.

I masteren i maritim ledelse kan du velge mellom to forskjellige retninger, en teknisk og en kommersiell. Masteren fokuserer på viktige utfordringer og problemstillinger innen den maritime industrien.

Etter fullført mastergrad i maritim ledelse er du aktuell for et bredt spekter av jobber. Du kan eksempelvis jobbe i rederier, i finansielle institusjoner, som skipsmegler, i forsikringsselskaper, i transport- og logistikkfirmaer og som mye annet i store nasjonale og internasjonale selskaper.