Master i Marin Bioteknologi

Havet dekker over 70% av jordoverflata og potensialet for å avdekke ny kunnskap om ressursene er stort da de fleste organismer som utgjør den marine biodiversiteten fortsatt er lite utforsket.

Formålet med utdanningen er å utdanne gode kandidater med marin bioteknologisk kompetanse som kvalifiserer for karrierer innen virksomheter med fokus på blant annet marin verdiskapning, forskning, næringsutvikling og innovasjon.

En bioteknolog må ha et bredt fundament av kunnskaper og ferdigheter innen grunnleggende kjemi, molekylærbiologi, biokjemi, mikrobiologi, teknikker og prosesser som benytter marine mikroorganismer, plante- og dyreceller, eller deler av disse, til å framstille, utvikle eller endre produkter som er nyttige i en kommersiell sammenheng.

Formålet med utdanningen master i marin bioteknologi er å utdanne kandidater med marin bioteknologisk kompetanse som kvalifiserer for karrierer innen blant annet marin verdiskapning, innovasjon og forskning.

Med en mastergrad i marin bioteknologi kan du blant annet bli produktutvikler, avdelingsingeniør, forsker, bedriftsleder, gründer eller jobbe i offentlig forvaltning. Studiet kvalifiserer for jobber på ledernivå i et ekspanderende innovativt bioteknologisk næringsliv.