Master i Rettsvitenskap

Jus handlar om lov og rett, om tolking av lover og reglar, om å oppretthalde og utvikle rettssamfunnet. Ver førebudd på eit hardt, men meiningsfullt og givande studium. Du går ut som jurist med stor kompetanse, klar til å arbeide med spørsmål og samfunnsproblem du sjølv er interessert i.

Er du opptatt av rett og galt, rettferdighet og rettigheter? Er du samfunnsengasjert og opptatt av hva som skjer i verden rundt deg? Da kan rettsvitenskap være noe for deg.

Studiet vil gi deg en innsikt i rettsreglenes betydning for hvordan samfunnet er organisert, og gi deg verktøyene til å løse juridiske problemstillinger gjennom tolkning og analyse.

Juristutdannelsen er et profesjonsstudium. Samtidig er studiet en akademisk utdannelse. Det stiller krav til og oppøver din evne til en akademisk tilnærming; du skal være kritisk, objektiv og selvstendig når du behandler juridiske problemstillinger.

Juristutdannelsen gir deg mulighet til å spesialisere deg innenfor forskjellige rettsområder og til å kombinere jus med andre fag.

I sjømatbransjen kan du med juridisk kompetanse være kvalifisert for jobber i dei store sjømatbedriftene, i interesseorganisasjoner eller hos fiskerimyndighetene.